ESZC
ESZC
Villamosmérnök tanár

Az ESZC pályázatot hirdet

Villamosmérnök tanár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan / határozott idejű

Foglalkoztatás jellege:

Megbízási jogviszony

A munkavégzés helye:

Esztergomi Szakképzési Centrum

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Szakképző iskolai osztályokban felkészülés az egyes foglalkozásokra, az elméleti és a gyakorlati tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása Villamos alapismeretek tantárgyból; Felkészülés az egyes tanítási órákra; az elméleti tananyag oktatása, feldolgozása, megbeszélése, tanítása; A gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása; A házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, Az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése; Dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; A tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;

Pályázati feltételek:
 • Az elektronika és elektrotechnika ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség (szakmai elméleti ismeretek oktatása esetén)
 • Vagy felsőfokú végzettség és az elektronika és elektrotechnika ágazatnak megfelelő szakképesítés (szakmai elméleti ismeretek oktatása esetén)
 • Amennyiben a pályázó kizárólag gyakorlati ismereteket oktat, legalább érettségi végzettség és az elektronika és elektrotechnika ágazatnak megfelelő szakképesítés
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Elvárt kompetenciák:
 • képesség a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére
 • képesség a tanulók adottságainak és előzetes ismereteinek megfelelő módszerek kiválasztására
 • a tanulók hátrányos helyzetéből adódó sajátosságainak felismerése és figyelembevétele
 • elkötelezettség az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt
 • képesség a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Fizika szakos oktatói végzettség
 • Szakképzésben szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél fizetési igény megjelölésével
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

  ...

  A pályázat benyújtásának határideje:

  ...

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást az ugyfelszolgalat@eszc.eu címen kérhetnek, illetve a pályázatokat is erre az e-mail címre várjuk.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  ...

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

  ESZC