ESZC
ESZC
Informatika oktató

Az Esztergomi Szakképzési Centrum állást hirdet

Informatika oktató

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

A munkavégzés helye:

Esztergomi Szakképzési Centrum

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Technikumi és / vagy szakképző iskolai osztályokban felkészülés az egyes tanítási órákra, a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása. Informatika, számítástechnika, IKT a vendéglátásban, IKT a turizmusban, digitális kultúra tantárgyak oktatása Digitális kultúra, informatika tantárgyakból; A házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, Az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése; Dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; A tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése; Szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; Részvétel az oktatótestületi értekezleteken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken; Kapcsolattartás más oktatókkal; Az iskolai rend meghatározása és betartatása; Osztályfőnöki feladatok ellátása a tantárgyfelosztás függvényében; Osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai kulturális események szervezése.

Jelentkezési feltételek:
 • Egyetemi végzettség, vagy kizárólag szakképző iskolai osztályok oktatása esetén főiskolai végzettség
 • Informatikus vagy informatika – bármely szakos tanári végzettség
 • Szakképzettség: középiskolai vagy általános iskolai informatikatanár
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság
 • Elvárt kompetenciák:
 • képesség a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére
 • törekvés a kritikus gondolkodásmód kialakítására, különös tekintettel az informatikai alkalmazás veszélyeinek figyelemfelhívására
 • a modern információfeldolgozási stratégiák, technikák ismerete és alkalmazása
 • elkötelezettség az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt
 • Megbízhatóság
 • Jó kommunikációs képesség
 • Precíz munkavégzés
 • Digitális kompetenciák megléte és alkalmazás szintű-használata
 • A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • CAD- és CNC-technológia ismerete
 • Szakképzésben szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél fizetési igény megjelölésével
 • Sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezési anyagban foglalt személyes adatok és a jelentkezési anyag kezelésére vonatkozóan.
 • Az munkakörrel kapcsolatosan további tájékoztatást az ugyfelszolgalat@eszc.eu címen kérhetnek, illetve a jelentkezéseket is erre az e-mail címre várjuk.

  ESZC