ESZC
ESZC
Gépészmérnök oktató

Az ESZC pályázatot hirdet

Szakmai oktató
Gépészet ágazathoz tartozó szakmák tantárgyainak oktatásához

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős munkaviszony

A munkavégzés helye:

Esztergomi Szakképzési Centrum

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Technikumi és/vagy szakképző iskolai osztályokban felkészülés az egyes foglalkozásokra, az elméleti és a gyakorlati tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása gépészet ágazathoz tartozó szakmák tantárgyaiból; A gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása; Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, Az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése; Dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése; A tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése; Szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel; Részvétel az oktatóitestületi értekezleteken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken; Kapcsolattartás más oktatókkal; Az iskolai rend meghatározása és betartatása;

Pályázati feltételek:
 • Egyetemi végzettség, vagy kizárólag szakképző iskolai osztályok oktatása esetén főiskolai végzettség
 • Szakképzettség gépészmérnök
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság
 • Elvárt kompetenciák:
 • képesség a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére
 • képesség a tanulók adottságainak és előzetes ismereteinek megfelelő módszerek kiválasztására
 • a tanulók hátrányos helyzetéből adódó sajátosságainak felismerése és figyelembevétele
 • jártasság az infó-kommunikációs eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában
 • a modern információfeldolgozási stratégiák, technikák ismerete és alkalmazása
 • elkötelezettség az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés iránt
 • képesség a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Szakképzésben szerzett tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • Közlekedésmérnöki szakpárosítás
 • Matematika vagy fizika tantárgy oktatói munkakör részbeni ellátása
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél fizetési igény megjelölésével
 • Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

  ...

  A pályázat benyújtásának határideje:

  ...

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást az ugyfelszolgalat@eszc.eu címen kérhetnek, illetve a pályázatokat is erre az e-mail címre várjuk.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  ...

  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

  ESZC