ESZC
ESZC
Fejlesztőpedagógus

Az Esztergomi Szakképzési Centrum állást hirdet

Fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős munkaviszony

A munkavégzés helye:

Esztergomi Szakképzési Centrum
2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézményvezető (igazgató) irányítása és utasításai alapján végzendő fejlesztőpedagógusi feladatok ellátása. A különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása, az érintett tanulók egyéni vagy csoportos fejlesztésével kapcsolatos feladatellátás megszervezése, tanulmányi előre haladásának differenciálással történő segítése tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében a pedagógiai szakvélemény alapján tervezi, szervezi a fejlesztőfoglalkozásokat a szakképzésre vonatkozó képzési kimeneti követelmények figyelembe vételével. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében, amennyiben a szakértői véleményben fejlesztő pedagógus által nyújtható ellátást javasolnak, ennek megfelelően közreműködik a pedagógiai célú rehabilitációs feladatok végrehajtásánál, együttműködve az intézmény pedagógusaival/oktatóival, a fejlesztők munkaközösségével, az ESZC szociális és intézményi szakreferenssel és/vagy egyéb külső szakemberekkel. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése. A nyilvántartások, eKréta felület vonatkozó részeinek vezetése. Éves beszámoló készítése. Folyamatos kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel. A gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatoknál együttműködés.

Jelentkezési feltételek:
 • Egyetemi/felsőfokú pedagógiai végzettség fejlesztői tevékenységben szerzett jártassággal, vagy BTMN érintett gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, vagy fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus/pszichopedagógus/logopédus és/vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú végzettség, illetve a szakirányú végzettség megszerzésére irányuló, folyamatban lévő tanulmányok.
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Elvárt kompetenciák:
 • Gyermekközpontú szemlélethez szükséges ismeretek, tudás
 • Különleges bánásmód biztosításához szakmai felkészültség, jogi háttér ismerete
 • Megbízhatóság
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • Igényes munkavégzés
 • Együttműködés
 • Csapatmunka
 • Rugalmasság
 • A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • Az adott területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Szakképzésben szerzett tapasztalat.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
 • Benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél munkabér igény megjelölésével
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (pályázat benyújtását követően, külön jelzett igény alapján, határidő egyeztetésével)
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör 2022.09.01. napjától tölthető be vagy ettől eltérően megbeszélés alapján.

  Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást a +36 70 684 8669-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@eszc.eu címen kérhetnek.

  ESZC