ESZC
ESZC
Ugrás a lap aljára
A centrum diákvédelmi felelőse
Maradi Ágnes

az ESZC, Szociális és intézményi szakreferense

Telefon elérhetősége: (70) 684 8657 (ESZC Titkárság)

e-mail címe: maradi.agnes@eszc.eu

Tevékenysége:

Az iskola színterén:

 • iskolai konfliktusok kezelése, vitarendezésnél közreműködés, mediáció
 • osztályközösségen belüli problémák kezelése
 • felkérés alapján a tanórán való jelenlét, hospitálás
 • az iskolai rendezvényeken támogató jelenlét
 • az iskolai szociális segítő bevonása melletti problémakezelésben
 • szülői értekezleteken –rendkívüli szülői értekezleteken-
 • szükség szerint az oktatói fogadóórákon való jelenlét
 • tantestületi értekezleteken közreműködés
 • DŐK –fórumokon, rendezvényeken
 • fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető megbeszélésen
 • fegyelmi tárgyaláson
 • egyéb vitarendezési eljárásoknál
 • intézményi jelzőrendszeri tevékenységek során
 • iskolaorvossal, védőnővel való együttműködés
 • Egyéni színtéren:

 • tanácsadás: a szülőknek a felmerülő iskolai nehézségek kezelése érdekében
 • egyéni tanácsadás diákok részére, bármely probléma felmerülése esetén segítő beszélgetés, közös problémakezelés
 • konzultáció diákokkal kapcsolatos ügyekben pedagógusokkal, iskolavezetéssel
 • információnyújtás: az elérhető szolgáltatásokról, gyermeki jogokról, gyermekjóléti- gyermekvédelmi- és szociális ellátórendszer működéséről, panaszjog gyakorlásáról
 • pedagógiai szakvéleménnyel rendelkező diák különleges szükséglete miatti segítése, és/vagy a diákok életpálya kialakulásához támogatás
 • pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, fejlesztő foglalkozások igénybe vételéhez segítés, egyéb szakemberhez irányítás
 • egyéb, oktatói munkát segítő konzultáció biztosítása (e-mail-ben is).
 • krízishelyzetek kezelése, a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált iskolai szociális segítő bevonásával, szükség szerint, az igazgatói hatáskörbe tartozó, jelzés küldésénél közreműködés a törvényi kötelezettségnek és eljárásrendnek megfelelően.
 • Ugrás a lap tetejére
  ESZC