ESZC
ESZC
Ugrás a lap aljára
Adatkezelési tájékoztató

Az Esztergomi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából teszi közzé a www.eszc.eu domain-en elérhető weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők és a weboldalra látogatók (a továbbiakban együttesen Érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

Az Érintett a weboldal használatával, valamint a weboldal szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő
Esztergomi Szakképzési Centrum

Székhely: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24.

Adószám: 15845388-2-11

Weboldal: www.eszc.eu

E-mail cím: titkarsag@eszc.eu

Adatvédelmi tisztviselő:

Zimonyi Ügyvédi Iroda

E-mail cím: ugyved@eszc.eu

Telefonszám: +36 30 8605393

Fogalommeghatározások

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerzi az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az Érintettek köre

Az Esztergomi Szakképzési Centrummal a weboldalon keresztül kapcsolatfelvételt kezdeményező, valamint a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő és a weboldalra látogatók személyek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.eszc.eu weboldal látogatottságának mérése, a weboldal megfelelő működésének biztosítása és információ megadása az Érintettek kérelme alapján.

Az adatkezelés jogalapja

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Érintett a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével adja meg.

Adattovábbítás

Az Esztergomi Szakképzési Centrum adatokat harmadik fél számára nem továbbít. A Centrum azonban felhívja figyelmét, hogy személyes adatokat bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Centrumot, úgy a Centrum, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Adattárolás

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó, illetve a cookie-k Érintett általi törlésének időpontjáig terjedő időszak.

A Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok, az adatkezelés folyamata

Az Esztergomi Szakképzési Centrum honlapjához bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része úgynevezett „cookie-kat”, „sütiket” használ.

Cookie-k kezelése

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Amennyiben nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A www.eszc.eu weboldal a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről, illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését.

Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát. A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól. Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat az Adatkezelő és adatfeldolgozó arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy pl. egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap. Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Google Analytics és Facebook pixart használja az oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken: Google, Facebook.

A hozzájárulás visszavonása, a sütik törlése

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség. A weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.

Az Érintett joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Az Érintett a személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

Az Esztergomi Szakképzési Centrum törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a Rendelet által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az ugyved@eszc.eu email címen. Az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Adatfeldolgozás
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Képviselő: Csapó Gergely Gábor vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Adószám: 25333572-2-06

Webhely: info@rackhost.hu

Telefon: +36 xxx

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Esztergomi Szakképzési Centrum

Postai úton: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24.

Elektronikus úton: ugyved@eszc.eu

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát az Esztergomi Szakképzési Centrumhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1/391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Ugrás a lap tetejére
ESZC