ESZC
ESZC
Ugrás a lap aljára
Szakképzési Díjban részesült az Esztergomi Szakképzési Centrum iskolájának intézményvezetője
A 2020/2021. tanítási év zárása kapcsán az innovációért és technológiáért felelős miniszter Szakképzésért Díjban részesítette Szepesi Márta, igazgató asszonyt az ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola intézményvezetőjét.
Responsive image
Szepesi Márta 1981-től, a közgazdasági egyetem elvégzését követően 40 éve egy munkahelyen, az akkori esztergomi Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskolában dolgozik. 1999-ig, mint közgazdász tanár, az 1999/2000-es tanévtől a 2003/2004-es tanév végéig intézményvezető helyettes. Ebben a munkakörben helyettesként 2002-ben pedagógus szakvizsgát tesz, közoktatás vezető szakon.
Az 1990-es években megkezdődött a régi tankönyvek átdolgozása. A közgazdasági szakközépiskolák egyik fő tantárgya a Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan). Ebbe a szakmai munkába kapcsolódott be, amikor elvállalta a közgazdaság tantárgy oktatásához használt tankönyvcsalád a Közgazdaságtan I. Mikroökönómia és a Közgazdaságtan II. Makroökonómia szakmai tankönyvek fejlesztését. Eredményes munkájának is köszönhetően mindkét tankönyvet átdolgozták a 90-es évek végén.
Vezetői tapasztalatai birtokában megpályázta az intézményvezetői munkakört. Intézményvezető megbízást kap a 2004/2005-ös tanévre. A fenntartó döntése alapján az iskola jogutóddal megszűnt 2005. június 30-ával. Ennek tükrében fő vezetői feladata a megszüntetés előkészítése és a jogutóddal való kapcsolatfelvétel és együttműködés volt.
2005. július 1-jétől a jogutód Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános igazgató-helyettese lesz.
Magasabb vezetői beosztásában, általános intézményvezető-helyettesként elsősorban tanügyigazgatási feladatokat lát el. Részt vesz az iskola munkatervének összeállításában, az intézményi alapdokumentumok naprakész felülvizsgálatát végzi. Pályaválasztási szülői fórumokat szervez illetve az általános iskolák által szervezett fórumokon vesz részt. Felügyeli az iskola pénzügyi, gazdasági folyamatait. Szervezi az érettségi vizsgákat, az általános iskolások beiskolázását, a kompetenciaméréseket. Kezeli a KIR információs rendszert, az Adafor és a Kétszintű érettségi adminisztrációs rendszert.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal megkeresésére regisztrál a DARI vizsgaelnöki és vizsgáztatói rendszerben 2012-ben. Emelt szintű érettségi tantárgyi bizottságban vállal vizsgáztató tanári feladatokat Elméleti gazdaságtan (Üzleti gazdaságtan) tantárgyból 2012-től, mely feladatot azóta is ellátja megyénkben .
Négy évtizedes kimagasló, példamutató, innovatív szakmai, vezetői tevékenysége és lelkiismeretes oktató-nevelő munkája alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2021. június 11.-én Szakképzésért Díjban részesítette Szepesi Márta igazgató asszonyt.
Esztergom, 2021. június 20.
Hana György
Esztergomi Szakképzési Centrum
főigazgatója
Ugrás a lap tetejére
ESZC